POLITYKA PRYWATNOŚCI CHROBRY-GLOGOW.PL


W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies dostępne są w "Polityce prywatności".

X
Herb Chrobry

chrobry głogów S.A.Strona oficjalna

SKLEP
Dzisiaj jest18.01.2022
facebook_glogów glogów_twitter glogów_youtube glogów_instagram glogów_mah glogów_mok

Regulamin przyznawania akredytacji

Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych CHROBRY GŁOGÓW dostępnych w Elektronicznym Biurze Prasowym.
 
1. Od dnia 05.06.2020r. na wszystkie mecze Chrobrego Głogów obowiązują wyłącznie akredytacje jednorazowe. 

2. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym. 

3. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji. Potwierdzenie bądź - w przypadku większej liczby zgłoszeń - odmowa jej przyznania zostaną dostarczone drogą mailową najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem danego meczu.

4. Do składania wniosków służy Elektroniczne Biuro Prasowe Chrobrego Głogów S.A. w systemie Accredito.

5. Akredytacje jednorazowe odbierać można w dniu meczu, wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji prasowych. Akredytacje nie będą wydawane osobą trzecim i nieupoważnionym. 
 
6. Odbioru akredytacji jednorazowej należy dokonać w kasie technicznej przy ul. Wita Stwosza. Strefą pracy mediów na stadionie Chrobrego Głogów są trybuna główna (sektor E) lub strefa murawy. Wejście do tych stref będzie odbywać się bramą główną od strony ul. Wita Stwosza przez kołowrotek nr 8 (trybuna) lub przez budynek klubu i tunel (murawa).

7. Akredytacja dla dziennikarzy upoważnia do wstępu do:
  •     trybunę prasową,
  •     trybunę dla publiczności,
  •     salę konferencyjną.
8. Akredytacja dla fotoreporterów upoważnia do wstępu do:
  •     płytę stadionu (wyznaczone strefy)
  •     trybuny,
  •     trybunę prasową,
  •     salę konferencyjną.
9. Na terenie stadionu akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.

10. Posiadacze akredytacji zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych, pracowników Biura Prasowego klubu osób przez nich wyznaczonych.

11. Pracownicy Biura Prasowego klubu mają prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących przedstawicieli mediów lub regulaminu obiektu.

12. W szczególnych przypadkach akredytacja może zostać unieważniona bez podania przyczyny.

13. W dniu oficjalnych rozgrywek zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi, wywiadów prasowych:
  •  dziennikarzom telewizyjnym na płycie boiska wyłącznie na tle tablic sponsorskich lub w miejscu wyznaczonym przez pracowników Biura Prasowego,
  •  pozostałym dziennikarzom w miejscu wyznaczonym przez pracowników Biura Prasowego.
15. W budynku piłkarskim przeznaczonymi dla dziennikarzy pomieszczeniami są biuro pracy mediów (pom. 17) i sala konferencyjna (pom. 18). 
 
16. Do 20 minut po każdym meczu w sali konferencyjnej odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów.

17. W sprawach spornych dotyczących akredytacji i współpracy z mediami decyduje klub.

18. Akredytacje należy odbierać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

Galerie

Chrobry TV
więcej

Sponsorzy

100% akcji Spółki

Sponsor Premium

Partner techniczny

Business Club Platynowy

Business Club Złoty


Business Club Srebrny

Business Club Brązowy

Sponsorzy ligi

Przyjaciele

Patronat Medialny

#
#