POLITYKA PRYWATNOŚCI CHROBRY-GLOGOW.PL


W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies dostępne są w "Polityce prywatności".

X
Herb Chrobry

chrobry głogów S.A.Strona oficjalna

Dzisiaj jest02.04.2020
facebook_glogów glogów_twitter glogów_youtube glogów_instagram glogów_mah glogów_mok

Regulamin przyznawania akredytacji

Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych CHROBRY GŁOGÓW dostępnych w Elektronicznym Biurze Prasowym.
 
1. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym.

2. Wnioski o stałą akredytację na rundę wiosenną sezonu 2019/2020 należy składać do 06.03.2020r. (do godz. 15.00). Odbierać je można w dniu meczu na godzinę i piętnaście minut przed jego rozpoczęciem w kasie technicznej przy bramie wjazdowej od strony ul. Wita Stwosza lub wcześniej po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem działu marketingu / rzecznikiem prasowym.

3. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody. Odbiór akredytacji potwierdzany będzie podpisem.

4. Do składania wniosków służy Elektroniczne Biuro Prasowe Chrobrego Głogów S.A.

5. Akredytacje jednorazowe odbierać można w dniu meczu, wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji prasowych. Odbiór akredytacji potwierdzany będzie każdorazowo podpisem. Akredytacje nie będą wydawane osobą trzecim i nieupoważnionym.
 
6. Akredytacje jednorazowe (w tym wymagane w przypadku fotoreporterów i operatorów TV kamizelki) można odbierać w dniu meczu, na godzinę i piętnaście minut przed jego rozpoczęciem. Odbioru akredytacji jednorazowej (w tym wymaganej w przypadku fotoreporterów i operatorów TV kamizelki) należy dokonać w kasie technicznej przy bramie wjazdowej od strony ul. Wita Stwosza bądź wcześniej po uprzednim kontakcie. Stamtąd należy udać się przez bramę nr 2 do budynku piłkarskiego, skąd na stadion są dwa wejścia:
 • przez tunel - dziennikarze z akredytacją FOTO / TV
 • przez bramę umieszczoną za trybuną główną (trybuny drugiej płyty) - dziennikarze z akredytacją PRESS / RADIO / INTERNET
Zwrotu akredytacji jednorazowej i kamizelki należy dokonać w pomieszczeniu pracy mediów w budynku piłkarskim.

7. Fotoreporterzy oraz operatorzy TV posiadający akredytację TV i FOTO zobowiązani są do posiadania kamizelek podczas wykonywania obowiązków służbowych na obiekcie. Pobranie kamizelki potwierdzane będzie podpisem. Brak zwrotu kamizelki po meczu skutkować będzie odebraniem akredytacji dla osoby, która nie zdała kamizelki. 

8. Akredytacja dla dziennikarzy upoważnia do wstępu na:
 •     trybunę prasową,
 •     trybunę dla publiczności,
 •     salę konferencyjną,
9. Akredytacja dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych upoważnia do wstępu na:
 •     płytę stadionu (wyznaczone strefy)
 •     trybuny,
 •     trybunę prasową,
 •     salę konferencyjną.
10. Na terenie Stadionu akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.

11. Posiadacze akredytacji zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych, rzecznika prasowego lub osób przez niego wyznaczonych.

12. Rzecznik prasowy ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących przedstawicieli mediów lub regulaminu obiektu.

13. W szczególnych przypadkach akredytacja może zostać unieważniona bez podania przyczyny.

14. W dniu oficjalnych rozgrywek zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi, wywiadów prasowych:
 •  dziennikarzom telewizyjnym na płycie boiska wyłącznie na tle tablic sponsorskich lub w miejscu wyznaczonym przez rzecznika prasowego,
 •  pozostałym dziennikarzom w miejscu wyznaczonym przez rzecznika prasowego.
15. W budynku piłkarskim przeznaczonymi dla dziennikarzy pomieszczeniami są biuro pracy mediów (pom. 17) i sala konferencyjna (pom. 18). 
 
16. Do 20 minut po każdym meczu w sali konferencyjnej odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów.

17. W sprawach spornych dotyczących akredytacji i współpracy z mediami decyduje rzecznik Klubu.

18. Akredytacje należy odbierać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

Galerie

Chrobry TVwięcej

Sponsorzy

100% akcji Spółki

Sponsor Premium

Partner techniczny

Business Club Złoty

Business Club Srebrny

Business Club Brązowy

Sponsorzy ligi

Przyjaciele

Patronat Medialny

Przyjaciele

#
#