POLITYKA PRYWATNOŚCI CHROBRY-GLOGOW.PL


W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies dostępne są w "Polityce prywatności".

X
Herb Chrobry

chrobry głogów S.A.Strona oficjalna

SKLEP
Dzisiaj jest26.07.2021
facebook_glogów glogów_twitter glogów_youtube glogów_instagram glogów_mah glogów_mok

Regulamin przyznawania akredytacji

Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych CHROBRY GŁOGÓW dostępnych w Elektronicznym Biurze Prasowym.
 
1. Od dnia 05.06.2020r. na wszystkie mecze Chrobrego Głogów obowiązują wyłącznie akredytacje jednorazowe. 

2. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym. 

3. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu robocznym poprzedzającym mecz. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji. Potwierdzenie bądź - w przypadku większej liczby zgłoszeń - odmowa jej przyznania zostaną dostarczone drogą mailową najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem danego meczu.

4. Do składania wniosków służy Elektroniczne Biuro Prasowe Chrobrego Głogów S.A. w systemie Accredito.

5. Akredytacje jednorazowe odbierać można w dniu meczu, wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji prasowych. Akredytacje nie będą wydawane osobą trzecim i nieupoważnionym. 
 
6. Odbioru akredytacji jednorazowej należy dokonać w kasie technicznej przy ul. Wita Stwosza. Strefą pracy mediów na stadionie Chrobrego Głogów jest trybuna główna (sektor E).  Wejście do tej strefy będzie odbywać się bramą główną od strony ul. Wita Stwosza przez kołowrotek nr 8. Możliwość korzystania z parkingu przy budynku klubowym Chrobry oraz dostęp do w/w budynku przestają obowiązywać.

7. Akredytacja dla dziennikarzy upoważnia do wstępu do:
- strefy pracy mediów

8. Akredytacja dla fotoreporterów upoważnia do wstępu do:
- strefy pracy mediów

9. Na terenie stadionu akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.

10. Posiadacze akredytacji zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych, pracowników Biura Prasowego klubu osób przez nich wyznaczonych.

11. Pracownicy Biura Prasowego klubu mają prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących przedstawicieli mediów lub regulaminu obiektu.

12. W szczególnych przypadkach akredytacja może zostać unieważniona bez podania przyczyny.

13. Bezpośrednio po meczu zawodnicy udzielają wypowiedzi:
- telefonicznych po wcześniejszym kontakcie z klubem (numer telefonu 504 591 831)
- klubowym mediom, które zadają przekazane przez dziennikarza pytania, a materiał z wywiadu w formacie mp4 lub mp3 dostarczają dziennikarzowi w formie elektronicznej (wymagany wcześniejszy kontakt z klubem - numer telefonu 504 591 831)

14. Do 20 minut po każdym meczu w sali konferencyjnej odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów. Przedstawicielami mediów podczas konferencji prasowych są tylko media klubowe. Dziennikarze mogą przesyłać pytania bezpośrednio po meczu na numer telefonu 504 591 831. 

15. W sprawach spornych dotyczących akredytacji i współpracy z mediami decyduje Biuro Prasowe klubu. 

Galerie

Chrobry TV
więcej

Sponsorzy

100% akcji Spółki

Sponsor Premium

Partner techniczny

Business Club Platynowy

Business Club Złoty


Business Club Srebrny

Business Club Brązowy

Sponsorzy ligi

Przyjaciele

Patronat Medialny

#
#