Chrobry wyróżniony za CSR w obszarze społeczeństwo

Chrobry Głogów wśród siedmiu klubów z najlepszym wynikiem w raporcie „Analizy odpowiedzialności klubów Fortuna 1 Ligi” przygotowanym przez Institute for Sport Governance, Sportimpakt i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
22-02-2024 07:53
autor: ŁJ / AM
Pięciu klubom poświęcono więcej miejsca w raporcie, przybliżając ich działania w obszarach, za które zostały wyróżnione. Wśród nich jest Chrobry Głogów z najwyższym wynikiem w Fortuna 1 Lidze w obszarze społeczeństwo, a w przypadku naszego klubu za dobrą praktykę uznano współpracę w ramach projektu Trener Osiedlowy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
 
Klub - Chrobry Głogów
Obszar - Społeczeństwo
Praktyka - Współpraca ze Stowarzyszeniem Szansa
Przejaw - Organizacja współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się zdrowiem lub bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Chrobry Głogów współpracuje ze Stowarzyszeniem Szansa w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Współpraca obejmuje między innymi edukację trenerów pracujących w ramach długoterminowego programu klubu o nazwie „Trener Osiedlowy”. W jego ramach grupa trenerów prowadzi trzy razy w tygodniu dwugodzinne zajęcia sportowe na kilku boiskach. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które mogą w nich uczestniczyć za darmo i bez wcześniejszych zapisów. W założeniu są to również dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Miejskiej Głogów. Trenerzy jako osoby, które mają regularny kontakt z dziećmi są szkoleni w odczytywaniu sygnałów świadczących o przemocy, czy to ze strony dorosłych, czy też ze strony rówieśników. Podobne szkolenia ma przejść kadra akademii Chrobrego Głogów.
 

PRZEJDŹ DO RAPORTU

 
Analizy odpowiedzialności klubów sportowych to trwający od 2018 roku projekt regularnych badań klubów w profesjonalnych ligach sportowych mający na celu promocję odpowiedzialności w polskim sporcie oraz dobrych praktyk w tym obszarze. Stanowi punkt odniesienia odnośnie odpowiedzialności dla klubów i ich interesariuszy. W projekt byli do tej pory zaangażowani badacze z 5 polskich uczelni i instytucji i już ponad 40 studentów. Do tej pory ukazało się 10 raportów dotyczących różnych lig.