PRZEJDŹ DO ACCREDITO

Kontakt z biurem prasowym

 • Alicja Męczyńska 
 • tel. służbowy 504 591 831
 • alicja.meczynska@chrobry-glogow.pl
 
 • Łukasz Jaremkiewicz 
 • tel. służbowy 504 591 755
 • lukasz.jaremkiewicz@chrobry-glogow.pl
 
 • klub@chrobry-glogow.pl

Poruszanie się po stadionie

 1. Rodzaj akredytacji określa dostęp do specjalnie wyznaczonych stref.
 2. Dla przedstawicieli prasy, mediów elektronicznych oraz stacji radiowych (oznaczenie akredytacji: PRASA) przygotowane są stanowiska na loży prasowej w sektor E, rzędy 8-9, miejsca od 1 do 21. Wejście na tą trybunę odbywa się bramą główną od strony ul. Wita Stwosza przez kołowrotek nr 8.
 3. Wstęp do strefy brzegu boiska dla obsługi technicznej i operatorów TV i fotoreporterów odbywa się przez wejście na płytę boiska (kołnierz) od strony budynku klubowego.
 4. Fotoreporterzy i operatorzy TV znajdujący się w strefie boiska przed wejściem na murawę boiska zobowiązani są nałożyć oznakowane kamizelki, które mogą odebrać wkasie technicznej przy bramie wjazdowej od strony ul. Wia Stwosza.
 5. Podczas meczu fotoreporterzy mogą znajdować się tylko w strefach boisko FOTO (A i B) za bramkami. Zmiana stref możliwa jest tylko przed rozpoczęciem meczu, w przerwie i po jego zakończeniu. Fotoreporterzy zobowiązani są do niezasłaniania reklam sponsorskich.

Zasady współpracy z mediami

 1. Biuro Prasowe klubu służy pomocą przedstawicielom mediów w zakresie kontaktowania się oraz uzgadniania spotkań z zawodnikami i pracownikami klubu.
 2. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne klubu upoważnieni są: Zarząd klubu bądź osoby wskazane przez Zarząd.
 3. W sprawach kluczowych dla działalności klubu będą publikowane oświadczenia, które publikowane będą na oficjalnej stronie klubu oraz rozpowszechniane wśród dziennikarzy.
 4. Zawodnicy i trenerzy reprezentujący klub Chrobry Głogów upoważnieni są tylko do komentowania spraw związanych z aspektem sportowym klubu.
 5. Zawodnicy i trenerzy reprezentujący klub Chrobry Głogów udzielają wywiadów przez telefon. Rozmowy z nimi powinny być poprzedzone kontaktem z Biurem Prasowym klubu w celu ustalenia terminu niekolidującego z zajęciami treningowymi lub meczowymi.
 6. Biuro Prasowe klubu może poprosić o nagranie bądź artykuł przed publikacją w celu autoryzacji.
 7. Podczas zawodów zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi wyłącznie na tle tablicy sponsorskich w strefach do tego wyznaczonych.
 8. Do 20 min. po każdym meczu w sali konferencyjnej budynku klubowego odbywać będzie się konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów, w której udział mogą wziąć dziennikarze z przyznanymi akredytacjami na dany mecz. 
 9. Podczas meczów I ligi oraz Pucharu Polski organizowanych przez Chrobry Głogów obowiązuje akredytacja prasowa.
 10. Warunki przyznania akredytacji określa "Regulamin akredytacji".

Regulamin przyznawania akredytacji

Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych CHROBRY GŁOGÓW dostępnych w Elektronicznym Biurze Prasowym.
 
1. Od dnia 05.06.2020r. na wszystkie mecze Chrobrego Głogów obowiązują wyłącznie akredytacje jednorazowe. 
 
2. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym. 
 
3. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji. Potwierdzenie bądź - w przypadku większej liczby zgłoszeń - odmowa jej przyznania zostaną dostarczone drogą mailową najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem danego meczu.
 
4. Do składania wniosków służy Elektroniczne Biuro Prasowe Chrobrego Głogów S.A. w systemie Accredito.
 
5. Akredytacje jednorazowe odbierać można w dniu meczu, wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji prasowych. Akredytacje nie będą wydawane osobą trzecim i nieupoważnionym. 
 
6. Odbioru akredytacji jednorazowej należy dokonać w kasie technicznej przy ul. Wita Stwosza. Strefą pracy mediów na stadionie Chrobrego Głogów są trybuna główna (sektor E) lub strefa murawy. Wejście do tych stref będzie odbywać się bramą główną od strony ul. Wita Stwosza przez kołowrotek nr 8 (trybuna) lub przez budynek klubu i tunel (murawa).
 
7. Akredytacja dla dziennikarzy upoważnia do wstępu do:
 •     trybunę prasową,
 •     trybunę dla publiczności,
 •     salę konferencyjną.
8. Akredytacja dla fotoreporterów upoważnia do wstępu do:
 •     płytę stadionu (wyznaczone strefy)
 •     trybuny,
 •     trybunę prasową,
 •     salę konferencyjną.
9. Na terenie stadionu akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
 
10. Posiadacze akredytacji zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych, pracowników Biura Prasowego klubu osób przez nich wyznaczonych.
 
11. Pracownicy Biura Prasowego klubu mają prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących przedstawicieli mediów lub regulaminu obiektu.
 
12. W szczególnych przypadkach akredytacja może zostać unieważniona bez podania przyczyny.
 
13. W dniu oficjalnych rozgrywek zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi, wywiadów prasowych:
 •  dziennikarzom telewizyjnym na płycie boiska wyłącznie na tle tablic sponsorskich lub w miejscu wyznaczonym przez pracowników Biura Prasowego,
 •  pozostałym dziennikarzom w miejscu wyznaczonym przez pracowników Biura Prasowego.
15. W budynku piłkarskim przeznaczonymi dla dziennikarzy pomieszczeniami są biuro pracy mediów (pom. 17) i sala konferencyjna (pom. 18). 
 
16. Do 20 minut po każdym meczu w sali konferencyjnej odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów.

17. W sprawach spornych dotyczących akredytacji i współpracy z mediami decyduje klub.

18. Akredytacje należy odbierać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

 


Herb klubu

Zapraszamy do pobierania herbu klubu w odpowiadającym Państwu formacie: