Podpisanie umów na utrzymanie czystości i ochronę obiektów

Chrobry Głogów S.A. podpisał umowy z firmami, które będą odpowiedzialne za ochronę i utrzymanie porządku na obiektach Spółki.
20-12-2023 02:12
autor: MK / MB / zdjęcia: MS

W dniu 20.12.2023 Chrobry Głogów S.A. zakończył proces przetargowy na ochronę i utrzymanie porządku na swoich obiektach.

Podpisano umowy z konsorcjum GrupaAlfa Sp. z o. o. Sp. K z Rokocina na ochronę obiektów oraz z Multigrupa Sp. z o. o. z Wrocławia na utrzymanie porządku na obiektach Spółki.

Obie umowy zostały zawarte na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r.