REGULAMIN SKATEPARKU

 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na sprzęcie do tego zalecanym przez producenta.
 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Chodzenie po skateparku, jeżdżenie po terenie do tego nie przeznaczonym, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 7. Zabrania się jeżdżenia po skateparku w kierunku przeciwnym do normalnego.
 8. Zabrania się ostrego hamowania z blokowaniem tylnego koła.
 9. Zabrania się wjeżdżania na skateparku na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocyklach, skuterach, samochodach, quadach itp.)
 10. Zabrania się wjeżdżania na teren skateparku zdalnie sterowanymi modelami.
 11. Zabrania się korzystania ze skateparku przy temperaturze powietrza poniżej 0*C, po obfitych opadach deszczu, roztopach oraz innych zdarzeniach, gdy nawierzchnia toru jest na tyle mokra i plastyczna, że po przejechaniu rowerem zostają na niej ślady opon.
 12. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu przez upoważnione osoby.
 14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 15. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 16. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam!
 17. W przypadku większej ilości osób na terenie skateparku poinformuj innych, że zamierzasz rozpocząć jazdę - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy lub głosowy.
 18. Zabrania się korzystania z terenu skateparku następującym osobom: kontuzjowanym, z chorobami układu ruchu, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży.

REGULAMIN TORU ROWEROWEGO

 

 1. Urządzenia toru rowerowego DIRT przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rowerach posiadających co najmniej 1 sprawny hamulec.
 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń toru rowerowego DIRT ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają z toru rowerowego DIRT na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Chodzenie po torze rowerowym DIRT, jeżdżenie po skarpach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren toru rowerowego DIRT napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie toru rowerowego DIRT osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
 7. Zabrania się jeżdżenia po torze rowerowym DIRT w kierunku przeciwnym do ustalonego.
 8. Zabrania się ostrego hamowania z blokowaniem tylnego koła.
 9. Zabrania się wjeżdżania na teren toru rowerowego DIRT zdalnie sterowanymi modelami.
 10. Zabrania się korzystania z toru rowerowego DIRT przy temperaturze powietrza poniżej 0*C, po obfitych opadach deszczu, roztopach oraz innych zdarzeniach, gdy nawierzchnia toru jest na tyle mokra i plastyczna, że po przejechaniu rowerem pozostają w niej ślady opon.
 11. Umocnione wybicia służą wyłącznie do wykonywania skoków zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabrania się zawracania i wykonywania ewolucji z wykorzystaniem krawędzi umocnionych wybić.
 12. Na terenie toru rowerowego DIRT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie toru rowerowego DIRT innym użytkownikom, będą usuwane z terenu toru przez upoważnione osoby.
 14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń toru rowerowego DIRT - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 15. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń toru rowerowego DIRT tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników
 16. Pamiętaj o innych użytkownikach toru rowerowego DIRT - nie jeździsz sam!
 17. W przypadku większej ilości osób na torze rowerowym DIRT poinformuj innych, że zamierzasz rozpocząć jazdę - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy lub głosowy.
 18. Zabrania się korzystania z toru rowerowego DIRT następującym osobom: kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży.