REGULAMIN KARTY KLIENTA

 1. Karta abonamentowa jest środkiem służącym do regulowania należności za usługi oferowane przez Spółkę Chrobry Głogów S.A.

 2. Zakup i aktualizacja karty odbywa się w kasie obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. od 06.15 do godz. 21.00 dla klientów indywidualnych. 

 3. Do ceny karty abonamentowej doliczona jest jednorazowa opłata za wydanie karty w wysokości 10 zł. 

 4. Data zakupu karty przez Klienta jest pierwszym dniem okresu ważności karty. 

 5. Okres ważności karty abonamentowej wynosi:

Cennik doładowań Karty Klienta

Wartość

Rabat

Cena

Termin ważności

50 zł

10%

45 zł

3 miesiące

100 zł

15%

85 zł

3 miesiące

200 zł

15%

170 zł

6 miesięcy

300 zł

20%

240 zł

6 miesięcy

500 zł

24%

380 zł

12 miesięcy

1000 zł

30%

700 zł

12 miesięcy

licząc od daty zakupu karty.

 1. Z karty abonamentowej może korzystać posiadacz karty oraz towarzyszące mu osoby.
 2. W momencie zapłaty kartą za pobyt na obiektach: Pływalni Chrobry, zespole saun oraz basenów odkrytych i kortów tenisowych, kwota do wykorzystania pomniejsza się o wartość ceny biletu/ów (wg cennika).
 3. Opłata za pierwszą godzinę pobytu na basenie naliczana jest z góry przy wykupie biletu (transpondera), za każdą następną rozpoczętą godzinę minutowo rozliczana przy kasie wyjściowej.
 4. Karta abonamentowa upoważnia klienta do korzystania ze wszystkich usług oferowanych na terenie Pływalni Chrobry i Strefy SPA & Wellness wraz z tężnią solankową. Za korzystanie ze Strefy SPA & Wellness kwotę należną klientowi potrąca się automatycznie z salda karty przy rozliczeniu w kasie wyjściowej.   
 5. Karty abonamentowe można, po ich wykorzystaniu, ponownie uzupełnić.
 6. W razie zagubienia karty istnieje możliwość zastrzeżenia jej numeru w kasie basenów, co spowoduje jej zablokowanie, tylko wtedy, gdy przy zakupie karty był podany numer PESEL i po okazaniu się dowodem osobistym.
 7. W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaci brakującą różnicę wg aktualnie obowiązującego cennika gotówką przy rozliczeniu w kasie wyjściowej. 
 8. Nie ma zwrotów w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie abonamentowej.
 9. Po upływie terminu ważności karnetu licząc od daty zakupu i braku aktualizacji karty przed tym terminem niewykorzystane środki przepadają bezzwrotnie. 
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty abonamentowej. 
 11. Wraz z zakupem karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.