REGULAMIN KARTY KLIENTA

 1. Karta abonamentowa jest środkiem służącym do regulowania należności za usługi oferowane przez Spółkę Chrobry Głogów S.A. zgodnie z obowiązującym cennikiem

 2. Zakup i aktualizacja karty odbywa się w kasie Pływalni i Centrum Rehabilitacji w godzinach otwarcia dla klientów indywidualnych. 

 3. Do ceny karty abonamentowej doliczona jest jednorazowa opłata za wydanie karty w wysokości 10 zł. 

 4. Data zakupu karty przez Klienta jest pierwszym dniem okresu ważności karty. 

 5. Okres ważności karty abonamentowej wynosi:

  Cennik doładowań Karty Klienta

  Na karcie

  Gratis

  Cena

  Termin ważności

  50 zł

  5 zł

  45 zł

  3 miesiące

  100 zł

  15 zł

  85 zł

  3 miesiące

  200 zł

  30 zł

  170 zł

  6 miesięcy

  300 zł

  60 zł

  240 zł

  6 miesięcy

  500 zł

  100 zł

  400 zł

  12 miesięcy

  1000 zł

  250 zł

  750 zł

  12 miesięcy

  licząc od daty zakupu karty.

 6. Z karty abonamentowej może korzystać posiadacz karty oraz towarzyszące mu osoby.
 7. W momencie zapłaty kartą za pobyt na obiektach: Pływalni Chrobry, zespole saun oraz basenów odkrytych i kortów tenisowych, oraz za zabiegi w Centrum Rehabilitacji, kwota do wykorzystania pomniejsza się o wartość ceny biletu/zabiegu/ów/ (wg cennika).
 8. Opłata za pierwszą godzinę pobytu na basenie naliczana jest z góry przy wykupie biletu (transpondera), za każdą następną rozpoczętą godzinę minutowo rozliczana przy kasie wyjściowej.
 9. Karta abonamentowa upoważnia klienta do korzystania ze wszystkich usług oferowanych na terenie Pływalni Chrobry i Strefy SPA & Wellness wraz z tężnią solankową. Za korzystanie ze Strefy SPA & Wellness kwotę należną klientowi potrąca się automatycznie z salda karty przy rozliczeniu w kasie wyjściowej.   
 10. Karty abonamentowe można, po ich wykorzystaniu, ponownie uzupełnić.
 11. W razie zagubienia karty istnieje możliwość zastrzeżenia jej numeru w kasie basenów, co spowoduje jej zablokowanie, tylko wtedy, gdy przy zakupie karty był podany numer PESEL i po okazaniu się dowodem osobistym.
 12. W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaci brakującą różnicę wg aktualnie obowiązującego cennika gotówką przy rozliczeniu w kasie wyjściowej. 
 13. Nie ma zwrotów w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie abonamentowej.
 14. Po upływie terminu ważności karnetu licząc od daty zakupu i braku aktualizacji karty przed tym terminem niewykorzystane środki przepadają bezzwrotnie. 
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty abonamentowej. 
 16. Wraz z zakupem karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.