REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

 1. Korty czynne są codziennie od godz.8.00-23.00 w okresie od 1 maja -15 października.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.
 3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po uiszczeniu opłaty u pracownika kortów ,wykupieniu karnetu lub zawarciu umowy.
 4. Możliwa jest rezerwacja kortów. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny najmu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki  atmosferyczne uniemożliwiające grę.
 5. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 5 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.
 6. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej  www.chrobry-glogow.pl.
 7. Po zakończeniu gry ,grający są zobowiązani do zasiatkowania kortu w ramach wynajętego czasu gry.
 8. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym  użytkownikom .
 9. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 10. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie kortów.
 11. Na kortach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania wulgaryzmów.
 12. Na terenie kortów zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach  itp.
 13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
 14. Każdy użytkownik  kortu obsługujący pilota  sterującego nawodnieniem kortów zobowiązany jest do jego zwrotu w stanie nienaruszonym.
 15. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu  lub do Sekretariatu Spółki bądź na adres email: sekretariat@chrobry-glogow.pl
 16. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.