REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SPA & WELLNESS

 1. Strefa Spa & Wellness jest częścią pływalni i obowiązują w niej przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu korzystania.

 2. Przed wejściem do strefy Spa & Wellness należy zapoznać się z regulaminem.

 3. Korzystanie ze strefy Spa & Wellness jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Strefa Spa & Wellness czynna jest w dniach poniedziałek-piątek w godz. 12.00-21.30 oraz sobota-niedziela w godz. 10.00-21.30.

 5. W strefie Spa & Wellness znajdują się: sauna fińska (sucha), caldarium, łaźnia parowa, natryski, miejsce wypoczynku (podgrzewane ławeczki), grota solna, studnia do schładzania, studnia lodowa.

 6. W strefie Spa & Wellness może przebywać maksymalnie 50 osób.

 7. W momencie wejścia do strefy Spa & Wellness należy zbliżyć pasek kodujący (transponder) do czytnika na bramce kontroli dostępu. Aby zakończyć pobyt, czynność należy powtórzyć.

 8. Podczas pobytu w strefie Spa & Wellness, czas pobytu na hali basenowej jest wstrzymany.

 9. Naliczanie opłaty odbywa się według aktualnego cennika oraz na podstawie rzeczywistego czasu pobytu, za każdą rozpoczętą minutę.

 10. Opłatę za usługę należy rozliczyć w kasach pływalni.

 11. Sauny mogą być użytkowane tylko przez osoby pełnoletnie.

 12. Do groty solnej wstęp mają osoby niezależnie od wieku.

 13. Po wcześniejszym uzgodnieniu, ze strefy Spa & Wellness mogą korzystać stowarzyszenia sportowe (w tym osoby niepełnoletnie) wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

 14. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż w strefie Spa & Wellness będą przebywać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

 15. Regulacja temperatury i wilgotności w saunach należy do obsługi.

 16. W saunie fińskiej zabrania się polewania kamieni i pieca wodą lub jakimikolwiek preparatami. Ta czynność należy do obsługi.

 17. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości
  nie stanowią przeciwwskazań do użytkowania.

 18. Klienci przebywający w saunie deklarują pełną zdolność do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

 19. Nie zaleca się stosowania sauny osobom:

  • chorym na serce oraz choroby krążenia i naczyń krwionośnych;

  • chorym na ostre infekcje układu oddechowego;

  • z gorączką;

  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży;

  • z kamicą nerkową,

  • z padaczką i klaustrofobią,

  • ze schizofrenią i innymi schorzeniami psychicznymi,

  • z chorobą nowotworową,

  • z zakrzepowym zapaleniem żył,

  • z jaskrą,

  • cierpiącym na alkoholizm i narkomanię.

 20. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności.

 21. Do caldarium i łaźni parowej możliwe jest wejście w stroju kąpielowym. W saunie fińskiej obowiązuje całkowita strefa nagości - wejście tylko z ręcznikiem lub kiltem do saun.

 22. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

  • załatwić potrzeby fizjologiczne;

  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, aby uniknąć poparzeń ciała;

  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe;

  • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha;

  • zdjąć obuwie basenowe przed wejściem do sauny fińskiej.

 23. Do sauny parowej i caldarium wchodzimy w klapkach basenowych.

 24. W pomieszczeniu sauny należy:

  • leżeć lub siedzieć na suchym ręczniku oraz trzymać na nim stopy, ewentualnie posiadać inny ręcznik pod stopy (w saunie fińskiej);

  • zachować spokój i ciszę w celu uzyskania całkowitego odprężenia.

 25. Do strefy Spa & Wellness zabrania się:

  • wchodzenia w ubraniu (wyjątek grota solna) oraz obuwiu innym niż klapki,

  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

  • wnoszenia napojów alkoholowych i palenia tytoniu,

  • obraźliwego lub nieobyczajowego zachowania,

  • polewania wodą siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni (dotyczy sauny fińskiej).

 26. Po zakończeniu pobytu w saunie zalecane jest schłodzenie ciała i wypoczynek.

 27. Przed wejściem do strefy basenowej, po skorzystaniu z sauny należy dokładnie spłukać całe ciało pod natryskiem.

 28. Po pobycie w saunie nie zaleca się korzystać z jacuzzi oraz podejmować wysiłku fizycznego.

 29. Po całkowitym zakończeniu seansu w saunie, zaleca się odpoczynek i uzupełnienie wody w organiźmie.

 30. Specjalne seanse inhalacyjne w grocie solnej odbywają się codziennie o godzinie 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 i 20.00. W pozostałych godzinach są zwykłe seanse.

 31. Zwykły seans w grocie solnej trwa 40 minut. Zalicza się do niego podwójne wejście (2 x 20 min lub 1 x 40 min).

 32. Do groty solnej należy wchodzić w suchym stroju (może być dres), w białych skarpetkach lub na boso. Ze względów higienicznych wymagany jest również suchy ręcznik.

 33. Podczas seansu w grocie solnej należy zachowywać się cicho i stosować do poleceń personelu.

 34. Po wejściu do groty należy ułożyć się wygodnie w fotelu, rozluźnić się i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.

 35. W grocie solnej zabrania się:

  • przebywania z jedzeniem i piciem,
  • dotykania ścian i elementów wystroju wnętrz,
  • wynoszenia kryształów soli,
  • używania zbyt intensywnych kosmetyków (np. perfum, dezodorantów itp.)
 36. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed wejściem do groty solnej:

  • nadczynność tarczycy,
  • choroby nowotworowe,
  • gruźlica,
  • ostre stany zapalne.
 37. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić kabinę sauny, bądź groty solnej i poinformować personel w celu udzielenia pomocy lub nacisnąć przycisk alarmowy.

 38. Do kontroli przestrzegania regulaminu oraz do kontroli paska kodującego (transpondera) przez czytnik uprawniona jest osoba nadzorująca funkcjonowanie strefy Spa & Wellness.