Osoby do kontaktu

Grzegorz Nowak
koordynator szkolenia młodzieży
 • tel. 504 591 757
 • mail grzegorz.nowak@chrobry-glogow.pl 
Mateusz Rozmus
kierownik ds. administracyjnych
 • tel. 609 630 440
 • mail mateusz.rozmus@chrobry-glogow.pl 

Haromonogram dyżurów koordynatora Akademii Piłki Nożnej 

 • poniedziałki, godz. 14.00-15.00
 • wtorki, godz. 11.00-12.00
 • środy, godz. 10.00-11.00
 • czwartki, godz. 10.00-11.00
Koordynator szkolenia i kierownik ds. administracyjnych przyjmują w budynku klubowym Chrobry w biurze nr 2. 
 

Płatności

Koszt udziału dziecka w rocznym cyklu wynosi:
 1. grupy młodzieżowe w rocznikach 2010-2018: 170 zł miesięcznie
 2. grupy przedszkolne w roczniku 2019 i młodszych: 140 zł miesięcznie
 3. grupy naborowe: 130 zł miesięcznie
 4. grupa dziewczęca i zawodniczki: 100 zł miesięcznie
 5. zawodnicy APN w rocznikach 2008-2009: 100 zł miesięcznie
Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 35 1240 1486 1111 0010 0699 9055 w tytule przelewu wpisując APN nazwisko i imię dziecka.
 
Ze względu na to, że wysokość Państwa opłat pokrywa jedynie nieznaczną część kosztów ponoszonych przez Spółkę na prowadzenie Akademii, prosimy o terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Opłatę uiszczamy do 5 dnia danego miesiąca. Za terminowe wpłaty z góry serdecznie dziękujemy.