I Cele imprezy:
1. Propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
2. Kreowanie właściwych postaw uczestników imprez sportowych.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Uatrakcyjnienie wakacji letnich.
 
II Organizator:
Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w 67-200 Głogów, ul. Rudnowska 17b.
 
III Nazwa zawodów, termin, miejsce:
1. „Liga Osiedlowa Chrobrego Głogów”.
2. Termin: 21.06.2023-30.09.2023r.
3. Miejsce - boiska znajdujące się na terenie szkół podstawowych w Głogowie nr: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12.
 
IV Uczestnictwo:
1. Udział w Lidze Osiedlowej Chrobrego Głogów biorą dzieci i młodzież z rocznika 2010 i młodsi (kategoria U-13) oraz 2007 i młodsi (kategoria U-16).
2. Zgłoszona i potwierdzona przez organizatora do gry drużyna może składać się z dowolnej liczby uczestników.
3. W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
4. Biorący udział w Lidze Osiedlowej członkowie drużyn mają obowiązek posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Trenerzy przed rozpoczęciem meczu mają prawo zweryfikować na podstawie w/w dokumentu wiek członków drużyn. Osoba, w przypadku której zaistniały wątpliwości i nie posiada przy sobie w/w dokumentu, może zostać odsunięta od gry. 
 
V Organizacja rozgrywek:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: U-13, U-16.
2. Terminy i miejsca spotkań wyznacza organizator. Każda drużyna ma dostęp do wglądu do terminarza za pośrednictwem strony internetowej www.chrobry-glogow.pl.
3. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegraną (w tym walkowerem) 0 punktów, wygrana walkowerem 3 punkty.
4. O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
 • ilość zdobytych punktów,
 • wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
 • ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,
 • ilość zdobytych goli w turnieju,
 • dodatkowy mecz.
7. Godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa 10-20 minut.
8. Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników (większe boiska) i min. 4 zawodników (mniejsze boiska). Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę zawodników, uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów.
9. Niestawienie się drużyny do czasu zakończenia rozgrzewki oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 3:0 i 0 punktów.
10. W przypadku, gdy zespoły nie posiadają jednolitych strojów, drużyna występująca w charakterze gospodarza ubiera jednolite znaczniki.
11. Podczas rozgrywek jest możliwość przełożenia meczu na inny termin.
 
VI Zasady gry:
1. Czas trwania jednej połowy spotkania wynosi 15 minut w kategorii U-13 i 20 minut w kategorii U-16.
2. Czas przerwy pomiędzy połowami wynosi 5 minut w kategorii U-13 i 10 minut w kategorii U-16.
3. Powyższe czasy kontrolowane są przez sędziów, których rolę pełnią trenerzy pracujący w projekcie Trener Osiedlowy.
4. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu)
 • w przypadku rywalizacji na większych boiskach (SP 3, 7, 8, 11)
5. Zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + 4 zawodników w polu)
 • w przypadku rywalizacji na mniejszych boiskach (SP 2, 3, 10, 12)
6. Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.
 • zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.
 • zmiana może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.
a) zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części środkowej linii bocznej boiska).
b) zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną.
c) nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub żółtą kartką dla zawodnika wchodzącego na boisko.
7. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:
a) obowiązują rzuty wolne bezpośrednie, które przyznawane są drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
 • gra w sposób niebezpieczny dla przeciwnika (nakładka, wślizg, kopnięcie, uderzenie, popchnięcie, przytrzymanie itp.)
 • przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk
 • rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)
 • dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
b) zawodnik musi być upominany żółtą kartką i otrzymać karę 2 minut pauzy, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
 • jest winny niesportowego zachowania,
 • słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,
 • uporczywie narusza przepisy gry,
 • opóźnia wznowienie gry,
 • nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
 • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
 • - rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
c) zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
 • gra brutalnie
 • pluje na przeciwnika lub na inną osobę
 • zachowuje się wybitnie nie sportowo
 • używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka
 • pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)
 • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym
 • otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.
8. Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny bezpośredni drużynie przeciwnej z punktu, którym jest linia pola karnego (duże boisko) lub linia kreskowana (małe boisko).
9. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
10. Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska i bezpośrednio z rozpoczęcia gry przez bramkarza zostanie zaliczona. 
11. Piłkę z każdego miejsca na boisku wprowadza się do gry kładąc piłkę na murawie i stosując zagranie nogą. W przypadku wrzutów (autów) musi to być podanie.
12. Odległość przeciwnika (minimalna) od wznowień z rzutów wolnych, wrzutów (autów), rzutów rożnych wynosi 3 metry dla małego boiska i 4 metry dla większego boiska. 
13. Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu.
14. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.
15. W innych kwestiach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.
16. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje sędzia zawodów oraz przedstawiciel organizatora.
 
VII Postanowienia końcowe:
1. W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.
2. Organizator ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu.
3. Organizator ma prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek w przypadku jej niewłaściwego zachowania zgodnego z ideą Fair Play. 
4. Organizator nie udostępnia szatni.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie poszkodowania, urazy i kontuzje powstałe w czasie zawodów oraz późniejsze problemy zdrowotne zawodników.