Obowiązki Rodziców Dzieci i Młodzieży biorących udział w zajęciach Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów S.A.

Działalność Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów składa się w dużej części z zaangażowania Rodziców i wymagana jest dobra, rozsądna współpraca pomiędzy rodzicem a sztabem szkoleniowym, aby osiągać jak najlepszy rezultat. Dlatego klub Chrobry Głogów S.A. w oparciu o pełen profesjonalizm i zapewnienie jak najlepszych warunków treningowych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia, wprowadza regulamin i wewnętrzne zasady działania APN.

 • Rodzice/oxpiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzenie na mecz i trening dzieci wraz ze sprzętem sportowym,
 • Rodzice/opiekunowie powinni wiedzieć, ze podczas treningu i meczu opiekę nad jego dzieckiem sprawuję trener,
 • Rodzice/opiekunowie nie powinni zostawiać dziecka samego na obiektach sportowych, tj. przed przyjściem trenera. Po treningu rodzic / opiekun powinien stawić się po odbiór dziecka nie później niż 15 min przed końcem treningu,
 • Rodzice/opiekunowie podczas treningu/meczu nie powinni w żaden sposób absorbować swoich dzieci uwagami na temat jego gry i jego zachowania, dzieci wtedy dekoncentrują się i nie są skupione na uwagach trenera,
 • Rodzice/opiekunowie powinni  zawsze służyć pomocą swoim dzieciom, ale nie powinny krytykować postanowień APN Chrobry Głogów, trenerów pracujących w klubie bez względu na wynik meczu oraz działania na treningu,
 • Rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach APN nie mają prawa ingerować w treść i metodykę procesu szkolenia,
 • Rodzice/opiekunowie nie powinni głośno krytykować uwag sędziego podczas meczu,
 • Rodzice/opiekunowie powinni zachowywać się w sposób godny dla obu drużyn w czasie trwania meczu,
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera - koordynatora Akademii Piłkarskiej.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 5-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
 • W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.